Tag Archives: การรักษาโรคเบาหวาน

เบาหวานเป็นภาวะที่ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ โรคเบาหวานสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมาย รวมทั้งโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย และตาบอด ขณะนี้มีการรักษาที่หลากหลายสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน และแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป

สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการรักษาโรคเบาหวานคือการจัดการระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการใช้ยา ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากยังต้องทานอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายดูดซับกลูโคสจากเลือด

อินซูลินมีหลายประเภทและแต่ละชนิดก็เหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักต้องใช้อินซูลินหลายชนิดเพื่อให้ได้ระดับน้ำตาลในเลือดที่ต้องการ ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนยังใช้ปั๊มอินซูลินเพื่อฉีดอินซูลินไปยังกระแสเลือดโดยตรง

ไม่มีวิธีการรักษาโรคเบาหวานแบบใดแบบหนึ่งและในแต่ละคน