Tag Archives: ปัสสาวะเป็นฟองในตอนเช้า

มีปรากฏการณ์ทั่วไปที่ผู้คนพบปัสสาวะเป็นฟองในตอนเช้า สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีนในปัสสาวะ โปรตีนจะสร้างโฟมหนาเมื่อผสมกับน้ำ ปัสสาวะเป็นฟองอาจเป็นสัญญาณของภาวะทางการแพทย์ เช่น โรคไต หรืออาจเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป หากคุณมีอาการปัสสาวะเป็นฟอง คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ