Tag Archives: การรักษาปัสสาวะเป็นฟอง

ปัสสาวะเป็นฟองเป็นปัญหาทั่วไปที่รักษายาก มีหลายวิธีในการรักษาปัสสาวะเป็นฟอง แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักจะใช้วิธีการต่างๆ ร่วมกัน วิธีทั่วไปในการรักษาภาวะปัสสาวะมีฟอง ได้แก่ การใช้ยารักษากระเพาะปัสสาวะที่จำหน่ายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ การรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และการใช้สารทำให้เกิดฟอง